segunda-feira, 3 de outubro de 2016

Este blogo, tal como Monteiro, navega constantemente entre as altas e as baixas culturas.